Zespół

Paulina Pukalak-Krawczyk

Radca prawny wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie w 2006 roku. Ścieżkę zawodową rozpoczęła od współpracy z CEELI (Central and East European Law Initiative), powołanej przez American Bar Association. Od 2006r. wykonywała zawód w ramach indywidualnej praktyki oraz w spółkach radcowskich. Od daty uzyskania tytułu radcy prawnego zajmowała się kompleksową i doraźną obsługą jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i innych jednostek sektora finansów publicznych, jak również stałą i doraźną obsługą przedsiębiorców i spółek prawa handlowego z branży usługowej, handlowej, hotelarskiej i deweloperskiej, w tym podmiotów anglojęzycznych. Specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego, prawie administracyjnym, prawie cywilnym, jak również świadczeniu obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym w tworzeniu, przekształcaniu spółek, redagowaniu oraz opiniowaniu projektów umów cywilnoprawnych i handlowych oraz regulacji wewnętrznych , także w języku angielskim.

Przemysław Krawczyk

Radca prawny wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie 2007 roku. Od wielu lat świadczy pomoc prawną na rzecz jednego z największych polskich banków. Posiada również znaczne doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów leczniczych, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego, procesach cywilnych i gospodarczych, prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, prawie pracy, świadczeniu obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych o charakterze korporacyjnym w tym z branży hotelarskiej, opiniowaniu i sporządzaniu projektów umów i regulacji wewnętrznych, prawie administracyjnym; prawie ochrony zdrowia.

Kinga Laciuga

Asystent ds. administracyjnych i prawnych