Zespół

Zespół kancelarii Radców Prawnych w Krakowie
Paulina Pukalak-Krawczyk

Paulina Pukalak-Krawczyk – radca prawny

paulina.pukalak@kancelariakrakow.pl

Radca prawny wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie w 2006 roku. Ścieżkę zawodową rozpoczęła od współpracy z CEELI (Central and East European Law Initiative), powołanej przez American Bar Association. Od 2006r. wykonywała zawód w ramach indywidualnej praktyki oraz w spółkach radcowskich. Od daty uzyskania tytułu radcy prawnego zajmowała się kompleksową i doraźną obsługą jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i innych jednostek sektora finansów publicznych, jak również stałą i doraźną obsługą przedsiębiorców i spółek prawa handlowego z branży usługowej, handlowej i deweloperskiej, w tym podmiotów anglojęzycznych. Specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego, prawie administracyjnym, prawie cywilnym, jak również świadczeniu obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym w  tworzeniu, przekształcaniu spółek, redagowaniu oraz opiniowaniu projektów umów cywilnoprawnych i handlowych oraz regulacji wewnętrznych , także w języku angielskim.

 

Przemysław Krawczyk

Przemysław Krawczyk – radca prawny

przemyslaw.krawczyk@kancelariakrakow.pl

Radca prawny wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie 2007 roku.    Od wielu lat świadczy pomoc prawną na rzecz jednego z największych polskich banków. Posiada również znaczne doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów leczniczych, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego, procesach cywilnych i gospodarczych, prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, prawie pracy, świadczeniu obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych o charakterze korporacyjnym, opiniowaniu i sporządzaniu projektów umów i regulacji wewnętrznych, prawie administracyjnym; prawie ochrony zdrowia.

Konrad Piątkowski – radca prawny (Of Counsel)

konrad.piatkowski@kancelariakrakow.pl

Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie z wieloletnim doświadczeniem. Jego specjalizacja obejmuje: prawo gospodarcze prywatne, prawo bankowe, prawo własności intelektualnej, postępowania sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych, postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej  anglojęzycznej , obsłudze  spółek i przedsiębiorców, zajmuje się także przygotowaniem specjalistycznych opinii prawnych oraz sprawami z zakresu prawa cywilnego, a także dotyczącymi produktów inwestycyjnych.

Kinga Laciuga – Asystent ds. administracyjnych i prawnych

kinga.laciuga@kancelariakrakow.pl