Rejestracja spółek od stycznia 2015

Różnice w rejestracji spółek w KRS od stycznia 2015 roku

Od 1 stycznia 2015r. przy rejestracji spółek nie jest wymagane już złożenie poświadczonych notarialnie podpisów osób reprezentujących spółkę. Zamiast tego wymogu wprowadzono konieczność złożenia oświadczenia zawierającego zgodę tych osób na ich powołanie, chyba że wniosek podpisuje ta osoba lub jej pełnomocnika, albo oświadczenie to jest zawarta w umowie spółki lub protokole organu powołującego daną osobę. W ramach nowej procedury rejestracji nie składamy już formularza NIP-1 i RG-1, ani umowy najmu lokalu. NIP i Regon jest nadawany automatycznie przy rejestracji spółki w KRS, a w terminie 21 dni spółka jest zobowiązana złożyć formularz NIP-8 do właściwego urzędu skarbowego, wskazując dane, które uprzednio wpisywane były w formularzu NIP-1 i RG-1. Umowę spółki składamy w jednym, a nie dwóch egzemplarzach. Idea „jednego okienka” wreszcie zadziałała, gdyż złożenie wniosku jest o wiele mniej sformalizowane, jednakże sama rejestracja nadal trwa około 3 tygodnie.